Update Biss Key Terbaru Asiasat 5 (100.5 E) : Sabtu,30 November 2019

Update Biss Key Terbaru Asiasat 5 (100.5 E) : Sabtu,30 November 2019

Fi19GNVE_4006_H_7199
E0 49 FF 28 2B C9 74 68

FIN-029_PATH_2_3990_H_9875
4B FE 8E D7 9C BC 80 D8

Tata_World_Feed_Main_3812_H_10000
32 1A 77 C3 7C 54 9A 6A

LIGA_SANTANDER_1_3840_H_29719
90 00 21 B1 2D 0D A9 E3

ENC-6_3907_V_7199
E8 E8 CC 9C C9 AA AA 1D

Encoder_26_3876_H_7119
26 24 27 71 72 17 22 AB

Tata_World_Feed_Main_3812_H_10000
25 8A 44 F3 7C 33 6A 19

WSHT_ENC48_3702_V_9875
0F A4 2E E1 43 7D D9 99

ENC-8_3916_V_7199
BA 88 99 DB 2E BB BB A4

SEA_GAMES_4_3767_H_7199
1C 1C 2D 65 5D 1E 9E 19

Fi18GNVE_3940_H_9875
47 01 3F 87 E6 18 B3 B1

Fi08_GNVE_3714_V_9875
A8 54 28 24 B6 AF B6 1B

Fi01_DECBC_3926_V_9875
BD BD 47 C1 C8 CE 12 A8

Encoder_27_3868_H_7119
72 21 EE 81 33 21 81 D5

IMG_ASIA_2_3895_v_7199
56 45 CC 67 BB 43 42 40

SUPPONOR_CHINA_1_3876_H_7499
42 59 86 21 44 DF 56 79

CBA-1_4002_H_30000
BF F4 92 45 A5 67 63 6F

CBA-2_4002_H_30000
B4 66 C3 DD C7 C7 37 C5

CBA-3_4002_H_30000
12 A8 FD B7 9F F9 1D B5

CBA-4_4002_H_30000
FA 66 EA 4A 71 11 C9 4B

SEA_GAMES_3_3757_H_7199
11 30 19 5A FF FF F2 F0

SEA_GAMES_2_3744_H_7199
11 30 19 5A FF FF F1 EF

SEA_GAMES_4_3793_H_7199
1F 1F 2A 68 5A 1B 9B 10

SEA_GAMES_5_3776_H_7199
1E 1E 2F 6B 5F 1A 9A 13

SEA_GAMES_1_3716_H_7199
1B 1B 2C 62 5C 1D 9D 16

OUTV_3686_V_9875
35 E7 4F 6B F6 1C D1 E3

SEA_GAMES_6_3812_H_7199
11 30 20 61 19 AA AA 6D

Scjd_3934_H_7199
43 BC 15 14 CD 86 AF 02

SEA_GAMES_PHIL_ARENA_(CLEAN_MAI_3767_H_7199
11 26 28 5F 30 20 19 69

SEA_GAMES_PHIL_ARENA_(DIRTY_MAI_3707_H_7199
11 26 28 5F 30 20 19 69

X1_RACING_2019_3868_H_7199
BA CE FA 82 CE AC EE 68

GCUK_Enc_7_4175_H_7199
66 45 22 CD EA 8D A5 1C

enc_1_3907_H_7199
BB AA 2C 91 CC 20 19 05

BWF_3926_H_7199
BC FE 47 01 25 30 11 66

IMG_Asia_3860_V_30000
15 C9 BC 9A F2 FA 86 72

LIVE_3716_H_7119
55 55 AA 54 AC 20 19 E5

TXout-5_RXout-11_3793_H_7199
AB CD 11 89 30 AB 01 DC

GRT--C1_3776_H_7199
61 29 36 C0 20 36 21 77

ENC-6_3895_H_7199
BB 11 DA A6 22 CA 22 0E

LIGA_SANTANDER_1_3840_H_29719
55 38 27 B4 AF 0D 82 3E

LIGA_SANTANDER_2_3840_H_29719
83 05 BE 46 6C 62 9A 68

LIGA_SANTANDER_3_3840_H_29719
03 73 B6 2C D1 A3 44 B8

IMG_Asia_3860_V_30000
97 27 4C 0A 87 8E FF 14

EBU_Service_6_3860_V_30000
8F C4 60 B3 91 AD D7 15

ktsat_mp4_enc1_4147_H_7199
A8 24 17 E3 52 18 30 9A

Scjd_4175_H_7199
43 BC 15 14 CD 86 AF 02

Asia_3895_H_7499
12 3C AA F8 14 22 A3 D9

China_3895_H_7499
12 3C AA F8 14 22 A3 D9

LIGA_SANTANDER_1_3840_H_29719
18 AD 7E 43 0E B3 9B 5C

LIGA_SANTANDER_2_3840_H_29719
5C BE 5B 75 AC 39 85 6A

LIGA_SANTANDER_3_3840_H_29719
86 F0 3A B0 43 F6 12 4B

IMG_Asia_3860_V_30000
79 39 71 23 60 52 65 17

IMG_ASIA_2_3895_V_7199
BF 35 A5 99 F6 1B 2F 40

Video_Vision_3960_H_30000
B5 B5 14 7E 34 FE 88 BA0 Response to "Update Biss Key Terbaru Asiasat 5 (100.5 E) : Sabtu,30 November 2019"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel